راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1393/7/28 | 
راهنمای نویسندگان مقالات
مجله مهندسی بهداشت حرفه ای به‌صورت فصلنامه به زبان‌های فارسـی و انگلیسی منتشر می‌گردد. این مجله در زمینه‌های مرتبط با بهداشت حرفه­ای پذیرای مقالات پژوهشی، مروری، مروری نظامند، متاآنالیز و ...می‌باشد.
نوع مقالات مورد پذیرش
الف) مقالات پژوهشی اصیل Original Research Article)(

این نوع مقالات بر اساس یک طرح تحقیقی منظم و یافته‌های علمی مستحکم نگاشته شده و باید شامل قسمت‌های مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه­گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع، ملاحظات اخلاقی، سهم نویسندگان، حمایت مالی و REFERENCES باشند. ۹۰ درصد منابع باید بعد از سال ۲۰۱۲ به چاپ رسیده باشد. مقالات پژوهشی اصیل برای این مجله باید دارای حداکثر  ۳۵۰۰ لغت و ۳۰ منبع و ۴ جدول و تصویر باشند.
ب) مقالات مروری (review articles(
فقط بر اساس دعوت سردبیر از محققان برجسته قابل پذیرش است. با این وجود کسانی که تمایل دارند نسبت به نگارش مقالۀ مروری اقدام نمایند؛ می‌توانند در خواست خود را همراه با یک صفحه از خلاصۀ مقالۀ مورد نظر برای سردبیر ارسال نمایند، که در صورت موافقت، مراتب جهت نگارش مقالۀ مروری اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است مقالات مروری صرفاً از نویسندگانی قابل بررسی است که تعداد قابل قبولی از منابع مقاله مربوط به نتیجۀ تحقیقات قبلی مؤلف باشد. مقالات مروری برای این مجله باید دارای حداکثر  ۴۰۰۰ لغت و ۵۰ منبع و ۵ جدول باشند.

ج) مقاله تحقیقاتی کوتاه (short communication)    
 از نظر ساختاری مانند مقالات پژوهشی اصیل است و باید حداکثر شامل ۲۵۰۰ کلمه، ۲ شکل یا جدول و یک چکیدۀ کوتاه ساختارمند تا ۱۵۰ کلمه باشد، در اینگونه مقالات تعداد نویسندگان حداکثر ۵ نفر است. لازم به ذکر است که تعداد لغات منابع جز حداکثر لغات محسوب نمی‌شود. اینگونه مقالات حداکثر در ۳ الی ۴ صفحه منتشر می‌شوند. تعداد منابع باید کمتر از ۲۵ عدد باشد. مقالات تحقیقاتی کوتاه برای این مجله باید دارای حداکثر  ۲۰۰۰ لغت و ۱۰ منبع باشند.
نامه به سردبیر (Letter to editor)
این مقالات معمولاً به نظر افراد خبره در مورد مقالات منتشرشده در نشریه و احیاناً نقد آنها اختصاص دارد. در موارد مناسبتی، سردبیر می‌تواند شخصاً یا با دعوت از افراد صاحب‌نظر اقدام به نگارش این مقالات نماید. بخش‌های این مقالات شامل مقدمه، تیترهای اصلی به صلاحدید نویسنده (۱ تا ۲ مورد) و نتیجه‌گیری است (مقالات نامه به سردبیر باید دارای حداکثر ۱۰۰۰ کلمه و ۵ منبع باشد).
شرایط و نکات اولیۀ نگارش مقاله
۱. ترجیحاً هر مقاله حاصل یک طرح پژوهشی مصوب باشد.
۲. مقاله باید بر اساس فرمت مجله نوشته شود که شامل چکیده ( سابقه و هدف، مواد و روش­ها، یافته ها، نتیجه گیری)، واژگان کلیدی، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه­گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع، ملاحظات اخلاقی، سهم نویسندگان، حمایت مالی و REFERENCES است.
۳. وقتی در متن مقاله از مطالعه‌ایی نام برده می‌شود، لطفا سال چاپ مقاله در داخل پرانتز آورده شود. به طور مثال: حسینی و همکاران (۱۳۹۵) و یا Lin  و همکاران (۲۰۱۶)
۴. اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.
۵. در قسمت سپاسگزاری باید مشخص شود که مقالۀ ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان‌نامه بوده و شمارۀ ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین کنندۀ منابع مالی ذکر گردد. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شمارۀ ثبت IRCT قید گردد.
۶. هر مطالعه باید بر اساس یک چک لیست استاندارد بین‌المللی نوشته شود. لطفا چک لیست‌های زیر را بر اساس نوع مطالعۀ خود دانلود و مطالعه نمایید:
نویسندگان گرامی لطفا مقاله خود را بر اساس فرم نمونه مقاله تنظیم نمایید. مقالاتی که بر اساس فرم نمونه مقاله تنظیم و ارسال نشده باشند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
نویسندۀ گرامی، ارسال فرم مالکیت معنوی مقاله اجباری بوده، نیاز به امضای تمام نویسندگان دارد. مسئولیت حقوقی صحت امضا با نویسندۀ مسئول است.
مقالات فاقد ساختار استاندارد، به صورت Fast Reject، عودت داده خواهد شد. هم چنین در هر مرحله از انتشار مقاله، اگر عدم رعایت موازین اخلاق پژوهش محرز شود، با نویسنده مکاتبه شده و اگر تیم مجله در بررسی پاسخ نویسنده با کمک کمیتۀ اخلاق دانشگاه قانع نشوند، مقاله به صورت فول تکست رترکت شده به چاپ می‌رسد. در متن مقاله دلیل رترکت نیز نوشته می‌شود.
  

نحوۀ تنظیم صفحات مقاله
مقالات دریافتی باید بر روی کاغذ سفید (بدون خط) در قطع A۴ و با حاشیه ۲.۵ سانتیمتر از هر سمت تایپ شده باشد. متن مقالات بصورت یک خط در میان (فاصله سطر ۱.۵سانتیمتر) با نوع و اندازه حروف به ترتیب برای زبان فارسی با قلم ب نازنین ۱۲ و زیان انگلیسی با قلم Times New Roman ۱۱ در نرم افزار Word ۲۰۰۷ یا بالاتر از آن تنظیم گردد. همچنین لازم است تصاویر به صورت فایل های مجزا از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرم‌افزار Excel طراحی و ارسال شوند. به همراه مقاله باید نامه ضمیمه (تعهدنامه نویسنده Cover Letter) که قابل دریافت در تارگاه مجله (  http://johe.umsha.ac.ir/) است توسط نویسنده مسئول تکمیل و ارسال شود. همه مقالات ارسالی می‌بایست در یک فایل شامل موارد زیر تنظیم و ارسال گردند: 
الف) صفحه عنوان: صفحه عنوان شامل: نوع مقاله، عنوان مکرر، نام نویسندگان، مدرک تحصیلی، رتبه علمی و گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی، تلفن تماس و پست الکترونیک می‌باشد. درج آدرس نویسنده مسئول به طور کامل همراه با ذکر کد پستی، شماره تلفن ثابت و نمابر و پست الکترونیک الزامی است.
ب) چکیده مقاله: این بخش برگرفته از کل مقاله بوده و در یک پاراگراف 
در حدود ۲۵۰ کلمه یا کمتر از آن و بطور سازمان یافته شامل قسمت‌های سابقه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری می باشد. برای چکیده انگلیسی این بخش شامل به‌ترتیب شامل قسمت‌های Background and Objective، Materials and Methods، Results و Conclusion است. ضمنا لازم است چکیده فارسی و انگلیسی بطور کامل مطابقت داشته باشد. در پایان چکیده مقاله باید بین ۳ تا ۵ واژگان کلیدی (Key word)  با استفاده از الگوی Mesh معرفی شود. برای جستجوی واژگان کلیدی اینجا کلیک کنید.
پ) مقدمه: مقدمه باید ضمن بیان هدف تحقیق، حاوی چکیده‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، باشد. در مقدمه لازم است مطالب به گونه‌ای نوشته شود که روزآمد بودن آن به روشنی قابل ملاحظه باشد. 
ت) مواد و روش ها: باید به نوع مطالعه و چگونگی انتخاب نمونه و همچنین جزئیات ابزار پژوهش، روش کار، نحوه تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و نرم‌افزار آماری مورد استفاده به دقت اشاره شود. در صورتی که بخشی از روش کار در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته، می بایست به‌طور دقیق رفرنس‌دهی صورت پذیرد در غیر این‌صورت جزئیات بطور کامل شرح داده شود.  
ث) یافته ها: این بخش در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شده و از تکرار مطالب ذکر شده در متن پرهیز گردد. جداول و نمودارها باید به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. تعداد جداول و نمودارها باید حداکثر
۵ مورد باشد. عنوان جداول باید بطور کامل در بالای آنها نوشته شود و منحنی‌ها، نمودارها، تصاویر و اشکال باید با درج زیرنویس کامل و شماره‌گذاری در صفحات جداگانه ارسال شده و به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. 
س) بحث: این بخش شامل تحلیل داده‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان و دلایل رد و یا قبول آنها می‌باشد. پیشنهادات برای مطالعات آتی، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن آنها باید مورد توجه قرار گیرد.  
ش) نتیجه گیری: مقاله باید با یک نتیجه‌گیری روشن به طوری که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود خاتمه یابد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است. 
ص) تشکر و قدردانی: در این بخش از افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی از طریق مالی یا تکنیکی در انجام مطالعه همکاری نموده‌اند، قدردانی گردد. نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به‌صورت مشخص بیان کنند. 

-ملاحظات اخلاقی
-سهم نویسندگان
-حمایت مالی

- منابع 
فهرست منابع باید بر اساس الگوی ونکوور (عددی) نوشته شود و شماره منابع در اولین بکارگیری در متن مقاله، در داخل کروشه و پیش از نقطه انتهای جمله، مشخص شود. کلیه منابع فارسی بایستی به صورت انگلیسی در صفحه منابع نوشته شوند و در انتها با نوشتن عبارت
(Persian)، مشخص شوند. عنوان مجلات باید به صورت ایتالیک و به اختصار مطابق با الگوی PubMed باشد. نام اختصاری مجلات در نشانی ذیل قابل دسترسی است:  (http://cassi.cas.org/search.jsp) (http://www.pubmed.gov
در نگارش منابع، نام خانوادگی نویسندگان در ابتدا و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شود. نام نویسندگان با کاما «،» از هم جدا شود. اگر تعداد نویسندگان
۶ نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنان ضرورت دارد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از ۶ نفر باشد، نام ۶ نفر اول ذکر گردد و بعد از آن عبارت «et al» ذکر شود.
 - مقاله فارسی:
Rahmani R, Sargazi V, Shirzaei Jalali M, Babamiri M. Relationship between COVID-۱۹-caused anxiety and job burnout among hospital staff: A cross-sectional study in the Southeast of Iran. J Occup Hyg Eng. ۲۰۲۱; ۷(۴): ۶۱-۹.
- کتاب:
Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice. ۴th ed. San Francisco: Jossey-Bass publisher; ۲۰۰۸.
- فصلی از یک کتاب:
Greenland S. Introduction to regression modeling. In: Rothman KJ, Greenland S, Lash TL, editors. Modern epidemiology. ۳rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; ۲۰۰۸. pp. ۴۱۸-۴۵۵.
پایان‌نامه:
Bashirian S. Application of the theory of planned behavior to predict drug abuse related behaviors among adolescents [PhD thesis]. Tehran: Tarbiat Modares University; ۲۰۱۱.
- خلاصه مقالات:
Joffe M, Santanna J, Feldman H. Partially marginal structural models for causal inference [abstract]. Am J Epidemiol.۲۰۰۱۱۵۳(suppl):S۲۶۱
- مطالب کنفرانس:
Poorolajal J, Mahmoodi M, Haghdoost A, Majdzadeh R, Nasseri-Moghaddam S, Fotouhi A, et al. Long-term protection provided by hepatitis B vaccine and need for booster dose: a meta-analysis. EPS Global-Shanghai ۱st International Biomedicine Forum; September ۱۰ - September ۱۱; Shanghai ۲۰۱۰.
- آدرس اینترنتی:
Chan M. Progress in public health during the previous decade and major challenges ahead. WHO Web Site; ۲۰۱۴ [updated ۱۸ January, ۲۰۱۴; cited ۱۰ January, ۲۰۱۴]; Available from: http://www.who.int/dg/speeches/۲۰۱۴/executive_board_۱۲۶_۲۰۱۰۰۱۱۸/en/index.html  
- مقالات در نوبت چاپ:
Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press.
- علائم و اختصارها
 واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می‌شوند در اولین استفاده، نام کامل آنها در پرانتز ذکر گردد. از بکاربردن اختصارات در عنوان و چکیده مقاله اجتناب شود. 
- نحوه ارسال مقاله 
ارسال الکترونیک از طریق وب‌سایت مجله تنها راه ارسال مقاله به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می‌باشد. نویسندگان با دنبال کردن فرآیند ارسال می‌توانند فایل مقاله خود را در سایت مجله بارگذاری کرده و ارسال نمایند. وب سایت بصورت خودکار به همه نویسندگان مقاله نامه دریافت ارسال خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند ارسال مقاله با مدیر اجرایی مجله (
http://johe.umsha.ac.ir/) مکاتبه فرمائید.
- ملاحظات اخلاقی 

اگر مطالعه بر روی نمونه انسانی انجام شده است، نویسندگان می‌بایست در قسمت روش کار به تاییدیه کمیته اخلاق موسسه مربوطه در زمان تصویب پروپوزال اشاره نمایند (ذکر شناسه اخلاق الزامی است). همچنین کسب رضایتنامه کتبی از شرکت‌کنندگان الزامی خواهد بود. کلیه ملاحظات اخلاقی در مورد آزمودنی‌ها و سایر موارد پژوهشی باید براساس بیانیه هلسینکی و کد ۲۶ گانه اخلاق پژوهشی کشور رعایت و تنظیم شود (www.wma.net).  

- اعلام تعارض در منافع
نویسندگان باید منابع مالی و حمایتی مقاله‌ی موجود را اعلام نمایند. هرگونه وابستگی نویسندگان که ممکن است با چاپ مقاله به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع سایر مؤسسات تلقی و باعث سود یا زیان آنان شود نیز باید اعلام گردد.
-تایید نهایی 
به‌منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه، قبل از چاپ نهایی یک نسخه از مقاله به نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اشتباهات احتمالی باید در اسرع وقت اصلاح شده و مقاله به دفتر مجله عودت داده شود. 
- هزینه چاپ
 بابت چاپ مقاله هزینه‌ای از نویسندگان دریافت نمی‌شود.
- حق تکثیر مطالب
مجله کلیه مطالب این مجله تحت حمایت قانونی
Copyright بین المللی می‌باشد. هر گونه تغییر در مطالب، تکثیر، توزیع، نمایش و انتشارات مطالب مجله بدون کسب موافقت کتبی قبلی از دفتر مجله ممنوع می‌باشد. چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه‌ای انجام شده است، نام موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر گردد.


روند داوری مقالات:
تمام دست­نوشته­های ثبت شده در سایت مجله ابتدا از لحاظ قالب و استانداردهای اولیه (نوآوری، دست اول بودن و در حوزۀ تخصصی مجله بودن) بررسی می­شود. درصورتی که از این بابت مشکلی وجود نداشته باشد، مقاله برای داورانی که در همان زمینۀ تخصصی، خبره هستند، فرستاده می­شود. نتیجۀ این داوری چهار حالت دارد:
۱ ـ پذیرش
۲ ـ پذیرش با اصلاحات اساسی
۳ ـ پذیرش با اصلاحات جزئی
۴ ـ رد مقاله
درصورتی که دو داور نظرهای متفاوتی داشته باشند، دست­نوشته برای داور سوم (تساوی شکن) ارسال می­شود. نظر داور نهایی تعیین­کننده خواهد بود.
درصورتی که نظر داوران منوط به انجام اصلاحات باشد، نویسنده(گان) باید اصلاحات را در اسرع وقت انجام داده و دست­نوشته را برای مجله ارسال کند. درصورت جلب نظر داوران در پی انجام اصلاحات، مقاله پذیرفته می­شود.
مهم
چنانچه مقاله از ساختار مندرج در این دستورالعمل به طور کامل تبعیت ننماید، تنها یک بار قبل از داوری به نویسنده جهت اصلاح عودت داده خواهد شد و سپس مقاله رد می­گردد.
هیئت تحریریه در پذیرش، رد، ویرایش و خلاصه کردن مقالات آزاد است.
منابع ذکر شده ترجیحاً مربوط به پنج سال اخیر باشد و از مقالات چاپ شده مرتبط با عنوان مقاله که در مجله مهندسی بهداشت  حرفه­ای منتشر شده است نیز بعنوان منبع استفاده گردد.
 

دفعات مشاهده: 21250 بار   |   دفعات چاپ: 1022 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb