مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان (UMSHA Press)

مدیر مسئول: دکتر ایرج محمدفام    
سردبیر: دکتر فرشید قربانی شهنا
مدیر اجرایی: دکتر مجید حبیبی محرز

شاپای الکترونیک: ۳۳۷۸-۲۳۸۳               
خدمات تخصصی نشر: موسسه ضامن سلامتی

نشانی دفتر مجله: همدان، مقابل پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت، دفتر مجله مهندسی بهداشت حرفه ای
تلفن: ۳۸۳۸۱۶۴۵-۰۸۱         کد پستی: ۶۵۱۷۸۳۸۶۸۷       پست الکترونیکی: joheumsha.ac.ir

Main Image

مجله مهندسي بهداشت حرفه اي

1402، جلد 10، شماره4

شاپای چاپی: 2383-336x

شاپای الکترونیکی: 2383-3378

مدیر مسئول: دکتر ایرج محمدفام

سردبیر: دکتر فرشید قربانی شهنا

مشاهده ی آخرین شماره

اطلاعات نشریه

  • شماره جاری: 1402، جلد 10، شماره4
  • مدت زمان ارزیابی اولیه مقالات: 10 روز
  • مدت زمان داوری مقالات: 70 روز
  • مدت زمان دریافت پذیرش مقالات: 115 روز
  • مدت زمان پذیرش تا چاپ مقالات: 40 روز

شاخص استنادی مجله

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations15481289
h-index1916
i10-index5139

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb