راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۸ | 

 راهنمای نویسندگان مقالات

 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش در زمینه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای و ارتقاء دانش موجود و بهره برداری کلیه محققانی که در این زمینه فعالیت می کنند، به چاپ می رسد. مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی بوده و خلاصه مقالات آن به زبان انگلیسی نیز منتشر می شود. از اساتید، دانش پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات خویش جهت ارسال به مجله براساس راهنمای نویسندگان تهیه و ارسال نمایند .

  اصول تهیه و نگارش مقاله

 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای افتخار دارد انواع مقالات پژوهشی ، گزارش موردی ، مقالات مروری و یادداشت فنی به چاپ برساند. مقاله می بایست در کاغذ با اندازه A4 با 5/2 سانتی مترحاشیه گذاری از هر طرف و فاصله بین خطوط 5/1 سانتی متر با نوع و اندازه حروف به ترتیب، برای زبان فارسی B Nazanin شماره 12 و برای زبان انگلیسی Times New Roman شماره 11 در نرم افزار Microsoft Word تایپ شود. به همراه مقاله می بایست فرم تعدنامه نویسندگان که قابل دریافت در تارگاه مجله است توسط نویسنده مسئول تکمیل و ارسال گردد.

 - تعداد صفحات مقاله حداکثر از12 صفحه (شامل متن مقاله، جداول، نمودارها و تصاویر) و در مورد مقالات گزارش موردی حداکثر از5 صفحه تجاوز نکند .

 - صفحه اول مقاله می بایست به ترتیب شامل موارد عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی ، نام و درجه علمی نویسندگان به ترتیب اولویت و تعیین نویسنده مسئول ، تلفن تماس و نشانی پستی و تعیین عنوان مکرر (Running title) با حداکثر5 واژه جهت تکرار در بالای صفحات مقاله باشد.

 - صفحه دوم مقاله باید شامل عنوان کامل مقاله، چکیده فارسی بین 200 الی 250 واژه و به تفکیک دارای قسمت های مقدمه، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری و 3 الی 5 واژه کلیدی