مجله مهندسی بهداشت حرفه ای- درباره نشریه
معرفی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/28 | 

  فصلنامه قطب علمی بهداشت حرفه ای ایران با عنوان مجله مهندسی بهداشت حرفه ای با مدیریت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان و با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش در زمینه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای و ارتقاء دانش موجود و بهره برداری کلیه محققانی که در این زمینه فعالیت می کنند، به چاپ می رسد. مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی بوده و خلاصه مقالات آن به زبان انگلیسی نیز منتشر می شود . این مجله امکان مشاهده و دانلود مقالات را برای تمامی افراد آزاد گذاشته است و  تنها با مراجعه به سایت مجله به مطالب آن دسترسی خواهند داشت. از اساتید، دانش پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات خویش را جهت ارسال به مجله بر اساس راهنمای نویسندگان تهیه و ارسال نمایند .
رتبه علمی پژوهشی
مجله مهندسی بهداشت حرفه ای  بر اساس مصوبه یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور تایید و طی نامه شماره ۳۲۹۱/د/۷۰۰ مورخ  ۹۵/۸/۱۶  از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت متبوع ابلاغ شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت حرفه ای:
http://johe.umsha.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب