مجله مهندسی بهداشت حرفه ای- درباره نشریه
معرفی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۸ | 

  فصلنامه قطب علمی بهداشت حرفه ای ایران با عنوان مجله مهندسی بهداشت حرفه ای با مدیریت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان و با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش در زمینه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای و ارتقاء دانش موجود و بهره برداری کلیه محققانی که در این زمینه فعالیت می کنند، به چاپ می رسد. مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی بوده و خلاصه مقالات آن به زبان انگلیسی نیز منتشر می شود . از اساتید، دانش پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات خویش جهت ارسال به مجله براساس راهنمای نویسندگان تهیه و ارسال نمایند .

نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت حرفه ای:
http://johe.umsha.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب