مجله مهندسی بهداشت حرفه ای- ملاحظات اخلاقی
اخلاق نشر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
مجله مهندسی بهداشت حرفه ای تابع قوانین نشر موجود در بیانیه هلسینکی بوده و تمامی استانداردهای اخلاقی مورد نیاز جهت نشر را در نظر می گیرد تا بدینوسیله از کیفیت مقالات علمی چاپ شده اطمینان حاصل نماید. این امر باعث می شود خوانندگان اطمینان داشته باشند نتایج ارائه شده در مقالات چاپ شده از سندیت لازم برخوردار می باشند.
 تصمیمات مربوط به انتشار مقالات
با توجه به سیاست­های مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، سردبیر به ویرایشگران خود حق تغییر مقالات را در موارد لازم اعم از الزامات قانونی مورد نیاز (مانند: حذف توهین ها و بررسی متون کپی شده و عدم وجود سرقت ادبی) در هنگام ویراست خواهد داد.

ارزیابی منصفانه مقالات
یک ویرایشگر بررسی مقالات را  باید بدون توجه به نژاد، جنسیت، اعتقادات مذهبی، قومی، شهروندی، یا مشی سیاسی نویسندگان انجام دهد.

رازداری
سردبیر و هیئت تحریریه باید هرگونه اطلاعات در مورد مقاله ارسال شده را فاش نکرده و تنها به نویسنده مسئول، داوران، داوران بالقوه، مشاوران سردبیر و ناشر انتقال دهند.

افشا منافع
مطالب مقالات دریافتی که هنوز منتشر نشده­ اند، بدون رضایت کتبی صریح نویسندگان برای مقالات کسانیکه ویرایش را انجام می دهند نباید استفاده شود.

وظایف داوران
کمک به تصمیم­گیری­ های هیئت تحریریه
دواران می بایست براساس سیاست­ های مجله مقالات را بررسی کنند، در طی بازبینی مقالات، با گذاشتن کامنت ها برای نویسندگان با آن­ ها ارتباط برقرارکنند و آن­ ها را در بهبود نگارش نیز کمک کنند.

بموقع بودن
داور انتخاب شده باید بدون وقفه به بررسی مقالات بپردازد و اگر هم تشخیص می­ دهد که بررسی در زمان تعیین شده امکان پذیر نیست به مجله اطلاع داده و انصراف خود را از داوری مقاله اعلام نماید.

محرمانه
باید با مقالات دریافتی به عنوان اسناد محرمانه رفتار شود. ویراستاران نباید مقالات را بغیر از ویرایشگران مجاز به دیگران نشان دهند.

بیانیه حریم خصوصی
اسامی و نشانی های پست الکترونیک که در سایت مجله ثبت شده اند، منحصرا برای اهداف بیان شده به کار می روند و برای مقاصد دیگر یا شخص
  دیگر در دسترس قرار نمی گیرند.

استانداردهای عینی  
بررسی باید واقعی و واضح انجام شود. انتقاد شخصی به نویسنده نیز نامناسب بوده و جایز نیست. داوران باید با استدلال دیدگاه ­های خود را برای نوسندگان بیان کنند.

تقدیر و تشکر از منابع
داوران باید آثار منتشر شده ی دارای وابستگی با مطالعه را که نویسندگان ذکر نکرده­ اند شناسایی کنند. هر بیانیه ای که قبلاً گزارش شده در صورت مشاهده و یا استدلال باید توسط استنادهای مربوطه ضمیمه شود. همچنین داوران باید متوجه همپوشانی پاسخ­ های ویرایشگران نسبت به هر گونه شباهت قابل توجه بین مقاله تحت بررسی و هر مقاله دیگر منتشرشده مرتبط با دانش شخصی آن ها باشند.

وظایف نویسندگان
 گزارشات صادقانه و کامل و عدم سرقت ادبی
نویسنده در ابتدا باید اهمیت انجام تحقیق و هدف کار خود را توضیح دهد. داده­ ها با توجه به منبع تولیدی گزارش صداقت داشته باشند. در صوت استفاده از سایر منابع نام منابع ذکر شود؛ با توجه به در نظر گرفتن موارد اخلاقی و عدم وجود سرقت ادبی در مطالب ارائه شده.

تألیف و مسئولیت مقاله
تعداد افرادی که در طول فرآیند پژوهش به عنوان یک همکار و یا موارد دیگر حضور داشتند باید به عنوان نویسنده در این مقاله ذکر شوند. مسئولیت نویسندگان و وابستگی ذکر شود. مانند نویسنده مسئول، و غیره. لازم به ذکر است تمامی نویسندگان باید از انتشار مقاله مطلع بوده و آن را تائید کرده باشند.

 پاسخ به انتقادات
 بعد از فرآیند داوری، نویسنده نسبت به تغییرات خواسته شده اقدام نموده و در صورت پرسش در مورد داده های خام باید آن را در اختیار داوران قرار دهد.

انتشار چندگانه یا هم­زمان
نویسنده حق ندارد مقاله ه­ایی را که در این نشریه ثبت می­ کند قبلا در سایر نشریات به چاپ رسانده باشد و یا همزمان برای سایر نشریات ارسال کند. این عمل جزء موارد غیر اخلاقی و غیراصولی شمرده خواهد شد.

تقدیر و تشکر از منابع
 نویسنگان باید از نشریات، منابع، سازمان، و افرادی که در طی پژوهش از اطلاعات و کمک­ های آن­ ها استفاده کرده اند سپاسگذاری کنند.

افشا و بازگویی وابستگی­ ها مالی
در صورت وجود هرگونه برنامه مالی تأثیرگذار در روند پژوهش و نتایج حاصله، این مورد نیز باید ذکر شود بطوری که تمام منابع مالی استفاده شده در روند مطالعه باید ذکر شود.

خطاهای اساسی در انتشار
در صورت وجود هرگونه مغایرت در مقاله ارسالی نویسنده باید بدون تأخیر آن را به نشریه اطلاع دهد و جهت حذف و یا تغییر آن بخش اقدام کند.

سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی
درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان
۱-
 سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده‌ی عمدی از مقالات یا ایده‌های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می‌شود. تمامی رونوشت‌های ارسال شده به این نشریه توسط نرم‌افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می‌گیرند.
۲-
 داده سازی و تحریف: داده سازی عبارتست از این که محقق در عمل مطالعه‌ای را انجام نداده اما داده و نتیجه‌گیری ارائه می‌دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می‌دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده‌ها و نتایج آن را تغییر می‌دهد.
۳-
 ارسال هم‌زمان: زمانی که یک رونوشت به دو نشریه ارسال می‌شود.
۴-
 ارسال دو نسخه‌ای (المثنی): هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده‌ها و نتایج یکسان هستند.
۵-
 ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن‌ها می‌باشد.
۶-
 سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه‌ی مؤلفان لیست شده در مقاله می‌بایست در انجام آن سهیم باشند.
۷-
 دست‌کاری منابع: هنگامی که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می‌شود، در حالی که در محتوای متن نامی از آن‌ها برده نشده است


سرقت ادبی، انتشار مقالات تکراری، داده سازی و تحریف
مجله مهندسی بهداشت حرفه ای متعهد به چاپ مقالاتی است که پیشتر در هیچ مجله ای به چاپ نرسیده اند و نیز همزمان در فرآیند داوری هیچ مجله دیگری قرار ندارند. تمامی مقالات دریافت شده در این مجله مورد بررسی قرار می گیرند و بخش هایی که ممکن است منجر به سرقت ادبی شوند، مشخص می شوند. همچنین، بازنشر مقاله، ترجمه به زبان دیگر یا ارائه آن در مجلات دیگر بدون اجازه مشمول قانون تخلفات نشر و پژوهش می باشد.
چنانچه مشخص شود مقاله ای همزمان در مجله ای دیگر در فرآیند داوری است یا پیشتر در جایی چاپ شده است فوراً از دستور کار بررسی خارج می شود و مشمول قانون " ممانعت از انتشار تکراری" یا DPS می شود.
چنانچه مشخص شود داده ها، تصاویر یا هر جز دیگر موجود در یک مقاله دستکاری یا تحریف شده اند، در آن صورت مقاله مشمول قانون "ممانعت از تحریف و داده سازی" خواهد شد.
نشر زائد و اضافی
چنانچه چندین مقاله از یافته های یک مقاله چاپ شوند، به صورتی که بخش هایی از نتایج کسب شده در یک مقاله و بخشهای دیگر به صورت بریده بریده در مقالات دیگر ارائه گردند، در آن صورت آن مقاله مشمول قانون "ممانعت از بازنشر زائد" خواهد بود.

تحریف استنادی
چنانچه مشخص شود مقاله ای صرفا با هدف بالا بردن تعداد استنادات نام مولف یا مقاله ای خاص، به نام آن مولف یا مقاله استناد کرده است در آن صورت آن مقاله مشمول قانون "ممانعت از تحریف استنادی" خواهد شد.
نویسندگی غیر حقیقی (تالیف هدیه ای)
تمام نویسندگان اشاره شده در مقالات می بایست سهم علمی تاثیرگذار در آن پژوهش داشته باشند و یافته های تحقیق را تایید نمایند. لذا، نویسندگان غیرحقیقی-یعنی افرادی که سهم واقعی و تاثیرگذاری در پژوهش نداشته اند- مشمول قانون "ممانعت از نویسندگی غیرحقیقی" خواهند شد. براساس معیارهای ارائه شده توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی (ICMJE) معیارهای نویسنده دانستن یک فرد شامل موارد زیر می باشد:
  • مشارکت کافی و وافی در فرآیندهای طراحی، درک، آنالیز و تفسیر داده های پژوهش
  • نوشتن متن اولیه یا ویرایش انتقادی مقاله جهت بررسی محتوای مهم اطلاعاتی آن


استرداد (بازپس فرستادن مقاله)
براساس دستورالعمل های ارائه شده توسط کمیته اخلاقیات پزشکی (COPE) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در صورت موجود بودن هر یک از شرایط چهارگانه زیر میتواند مقاله را بازپس فرستد:
- شواهد مشخصی موجود باشد که نشان دهد یافته های مقاله غیرقابل استناد و یا غیرحقیقی باشد. این امر ممکن است به واسطه سوتحقیق (نظیر داده سازی) یا اشتباه صادقانه (نظیر اشتباهات محاسباتی به ایرادات آزمایشگاهی) حادث شده باشد.
- یافته های مقاله پیشتر در جایی دیگر و بدون استناددهی درست، کسب اجازه و یا توجیه پذیر بودنشان چاپ شده باشند (یعنی مصداق نشر زائد و اضافی باشد).
- حاوی سرقت ادبی باشد.
- گزارشات غیراخلاقی ارائه دهد.

ممانعت ها (محدودیت های اعمال شونده)
چنانچه هر یک از تخلفات اشاره شده در بالا در مقاله ای یافت شود، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای خود را محق می داند تا نسبت به اعمال محدودیت های زیر برای مولف یا مولفان آن مقاله اقدام نماید:
 • مجله مهندسی بهداشت حرفه ای همواره و در هر زمانی تمام حقوق استرداد را برای مقالاتی که با تخلف چاپ شده اند برای خود قائل است. معیار متخلف دانستن مقالات همان دستورالعمل های ارائه شده توسط کمیته اخلاقیات پزشکی (COPE) می باشند.
•  رد کردن آنی و بی درنگ مقالاتی که تخلف کرده اند و تحریم مولف یا مولفان ناقض قوانین.
• اعمال ممنوعیت قبول هرگونه مقاله جدید به مدت حداقل ۲۴ ماه از مولف یا مولفانی که قوانین را نقض کرده اند.
•  عدم اعطای پست داوری مقالات یا عضویت در هیئت تحریریه مجله به مولفان متخلف به مدت حداقل ۳۶ ماه.
• چنانچه در متن مقاله تخلفاتی نمایان و کاملا جهت دار مشاهده شوند، مجله محق است محدودیتهایی فراتر از آنچه در بالا به آن اشاره شد نیز بر مولف آن مقاله اعمال نماید.

عدم صداقت دانشگاهی
- در مواردی که مقاله ارائه شده مشکوک به تکراری بودن یا بازنشر باشد (کلیک کنید) و نیز در هنگامی که مقاله مورد نظر چاپ شده باشد (کلیک کنید).
- در مواردی که مقاله ارائه شده مشکوک به سرقت ادبی باشد (کلیک کنید) و نیز در هنگامی که مقاله مورد نظر چاپ شده است (کلیک کنید)

حق و حقوق تألیف و نویسندگی
- درخواست اضافه کردن نام نویسنده جدید به مقاله قبل (کلیک کنید) یا بعد از فرآیند چاپ (کلیک کنید)
- درخواست حذف نام یک نویسنده از مقاله قبل از اتمام فرآیند چاپ (کلیک کنید) یا بعد از فرآیند چاپ (کلیک کنید)
- درخواست حذف نام نویسنده ای که مشکوک به خیالی بودن (مولف میهمان/اعطایی) یا نظایر آن است (کلیک کنید)
- جهت دریافت مشاوره درمورد چگونگی نظارت بر مشکلات نویسنده (کلیک کنید)

تضاد منافع
- اگر داور مجله با موردی در یک مقاله ارائه شده مواجه شود که مشکوک به عدم افشا کردن تضاد منافع می باشد (کلیک کنید)
- اگر خواننده مجله با موردی در یک مقاله چاپ شده مواجه شود که مشکوک به عدم افشا کردن تضاد منافع می باشد (کلیک کنید)

دیگر ملاحظات
- چنانچه به جنبه اخلاقی پژوهشی در یک مقاله ارائه شده مشکوک باشیم (کلیک کنید)  
- چنانچه مشکوک باشیم که داور مجله ایده یا داده ای را از کار مولفی دیگر برای خود برداشته است (کلیک کنید)
- چگونه کمیته COPE شکایات دریافتی علیه ادیتورهای مجلات را بررسی می کند (کلیک کنید)
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت حرفه ای:
http://johe.umsha.ac.ir/find-1.120.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب