دوره 5، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 46-54 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/johe.5.2.46


XML English Abstract Print


، استادیار دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ، s_karimi@hlth.mui.ac.ir
چکیده:   (1787 مشاهده)
مقدمه: صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از­منابع مهم انتشار آلاینده ­های آلی شناخته شده­ اند که سلامت شاغلین را به مخاطره می­ اندازد.­ در­ این ­مطالعه ارتباط بین غلظت بنزن، تولوئن، اتیل­ بنزن و گزیلن ( BTEX ) استنشاقی با برخی از متابولیت­های ادراری در شاغلین یک مجتمع پتروشیمی بررسی شد.
روش بررسی: این ­مطالعه مقطعی ­از ­نوع تحلیلی­ بوده و با 60 نمونه هوای استنشاقی و نمونه­های بیولوژیکی انجام شد. نمونه­برداری و تجزیه آلاینده­ ها مطابق روش­های 1501و ­2549 NIOSH  انجام­ گردید و  نتایج با حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) وشاخص­های بیولوژیکی مواجهه  (BEI)پیشنهادی کشور  مقایسه شدند. تحلیل آماری نتایج  با استفاده از نسخه 17 نرم افزار  SPSS صورت گرفت.
یافته ها:­ میانگین غلظت ترانس­ ترانس ­موکونیک ­اسید 137میکروگرم بر­گرم­ کراتینین­ و هیپوریک اسید، فنیل­ گلی ­اگزالیک­ اسید و ایزومرهای متیل­ هیپوریک­ اسید­ به ­ترتیب­0/577­، 0/066 ­و ­0/404 گرم­ بر­گرم ­کراتینین و میانگین غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، ارتو و متاگزیلن و پاراگزیلن به ترتیب 3/818 ، 4/004 ، 3/357 ، 0/132 و 2/0159 قسمت  در میلیون  بود. نتایج نشان داد غلظت بنزن و تولوئن در 5 نمونه استنشاقی و ترانس­ ترانس ­موکونیک ­اسید و هیپوریک ­اسید در  10 نمونه ادراری بیشتر از حد مجاز بود.
نتیجه­ گیری:  میانگین غلظت کلی BTEXs  استنشاقی و متابولیت­های ­ادراری آنها از حدود­مجاز پیشنهادی ­کشور کمتر بود. همبستگی ­بالا و معنی ­دار به ­دست آمده بین آلاینده ­های مورد­ سنجش در هوای ­تنفسی و­ غلظت متابولیت­های ­ادراری می تواند بیانگر این موضوع  باشد که مواجهه مزمن با  آلاینده ­های مذکور موجب  افزایش دفع متابولیت­های ادراری  شده و فعالیت شغلی تأثیر بسزائی بر سلامت شاغلین در مواجهه با ترکیبات آلی ­فرار­ مورد مطالعه­ دارد.
متن کامل [PDF 383 kb]   (438 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سم شناسی