دوره 5، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 35-43 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، novrouzi.sh@yahoo.com
چکیده:   (1608 مشاهده)
مقدمه: اگرچه استرس شغلی نشانه شایعی در تمام مشاغل است، بروز آن در اعضای تیم بهداشتی حائز اهمیت بیشتری است. هدف از انجام تحقیق، بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت و در مان میباشد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی/ تحلیلی و همبستگی بوده که جامعه آماری کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسدآباد بود و باحجم نمونه 214  نفر، در سال  95-1394 اجرا گردید. داده ­ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد؛ استرس شغلی اسیپو و فرسودگی شغلی مسلش، با روش نمونه گیری طبقه ای- نسبی جمع‎آوری گردید. تحلیل داده ها به روش همبستگی و رگرسیون، و باستفاده از نرم افزار SPSS 20  انجام شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی ارتباط معنی­دار از نظر آماری وجود دارد (0/579r =  ، 0/0001 = p- Value ) ولی ارتباط بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی، با متغیرهای زمینه­ ای افراد مورد مطالعه، شامل: سن، جنس، سابقه کار و سطح تحصیلات؛ در تجزیه و تحلیل های تک متغیره معنی دار نیست. نتایج رگرسیون خطی بیانگر آن هستند که ارتباط بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با هیچکدام از متغیرهای زمینه ای معنی دار نمی باشد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که بین سن و فرسودگی شغلی یک رابطه مرزی وجود دارد.
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد؛ بکارگیری راه کارهای کاهش استرس شغلی و کاهش فرسودگی شغلی موجب ارتقای کیفیت ارئه خدمات به مراجعین و تامین رفاه و ارتقائ سطح زندگی کارکنان و کارآیی در شبکه های بهداشتی درمانی گردد.
متن کامل [PDF 356 kb]   (422 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی