دوره 5، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 19-12 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، jahani.f71@gmail.com
3- شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه
چکیده:   (6764 مشاهده)
مقدمه: مهمترین هدف مدل سازی، کسب دانش در مورد رفتار سیستم واقعی است. ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮاﻳﻨﺪی و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ امری محتمل است که ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ و ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻃﺮاف اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ می باشد. هدف از مطالعه فعلی مدل سازی پیامد نشت آمونیاک از مخازن آمونیاک بوده است.
روش بررسی: در مطالعه حاضر نحوه انتشار مایع آمونیاک از مخزن ذخیره سازی در یکی از صنایع پتروشیمی بررسی و با استفاده از نرم افزار ALOHA مدلسازی شد. این پژوهش براساس سه سناریوی تشکیل ابر بخار سمی، پدید آمدن محیط قابل اشتعال و ایجاد محیط انفجار ابر بخار سمی مدل سازی شد.
یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از این مدلسازی تا حدود 5 کیلومتر اطراف مخزن، غلظت آمونیاک 1100 بخش در میلیون (𝑝𝑝𝑚) می باشد. از این منطقه تا حدود 10 کیلومتر اطراف مخزن غلظت ابر بخار آمونیاک  𝑝𝑝𝑚 160 می باشد. در صورت نشت کامل آمونیاک از مخزن تا فاصله  500 متری مخزن، غلظت آمونیاک  𝑝𝑝𝑚 90000 می باشد که حدود 60% حداقل غلظت قابل اشتعال گاز آمونیاک و تا حدود 1/7 کیلومتری مخزن، غلظت آمونیاک  𝑝𝑝𝑚15000   می باشد که حدود 10% حداقل غلظت قابل اشتعال گاز آمونیاک است. در صورت انفجار ابر بخار تشکیل شده فشار موج انفجار تا فاصله حدود 700 متری از مخزن برابر 8  پوند بر اینچ مربع (Psi) می باشد که می تواند باعث آسیب جدی به ساختمان ها گردد.
نتیجه گیری: مطابق نتایج مدلسازی، سمیت آمونیاک مهمترین خطری است که پرسنل را تهدید می کند. از این رو اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎی ﻣﻄﺎﺑﻖ پیشنهاد شرکت ﺳﺎزﻧﺪه از ﺷﻴﺮﻫﺎی اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺨﺎزن آمونیاک و ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح واﻛﻨﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاری ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﻣحدود ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات زﻳﺎن ﺑﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
متن کامل [PDF 900 kb]   (3913 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.