دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 33-40 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی همدان ، Asari@umsha.ac.ir
چکیده:   (2212 مشاهده)
مقدمه: فرمالدئید به عنوان تثبیتکننده بافت در آزمایشگاه­های آسیب­شناسی و بافت­شناسی استفاده می‌شود. فرمالدئید توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) در گروه 1A (سرطان‌زای انسانی) طبقه بندی شده­است. هدف مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین غلظت­های محیطی و مواجهات فردی میانگین وزنی-زمانی (TWA) و سقفی (Ceiling) فرمالدئید در بخش های پاتولوژی بود.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در نیمه دوم سال 1395 در چهار بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. بدین منظور به‌طور همزمان 28 نمونه TWA (با روش سرشماری)، 17 نمونه محیطی و 5 نمونه فردی Ceiling در پیک آلودگی جمع آوری گردید. جهت نمونه برداری و تجزیه نمونه های هوا  از  روش 3500 NIOSH   استفاده شد.
 یافته ها: میانگین غلظت محیطی فرمالدئید  ppm1/81 ± 1/67  بود. میزان سطوح مواجهه فردی در دو حالت TWA و Ceiling به ترتیب غلظت  ppm0/40 ± 0/31 و ppm 2/34 ± 2/36 به دست آمد. سطوح TWA از حدود مجاز توصیه شده (REL) توسط NIOSH و سطوح Ceiling از حدود مجاز شغلی (OEL) ملی کشور بیشتر بود. در این مطالعه، بین غلظت‌های محیطی با سطوح مواجهه فردی TWA (0/0001= P و 0/82 = r) و Ceiling (01/ 0= P و 0/47 = r) ارتباط آماری معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به چالش های موجود در ارزیابی ریسک بهداشتی فرمالدئید، این مطالعه، علاوه بر اندازه­گیری سطوح فردی Ceiling در پیک آلودگی، بر سنجش غلظت های محیطی و سطوح فردی TWA در بخش پاتولوژی بیمارستان­ها تاکید دارد.
متن کامل [PDF 770 kb]   (429 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عوامل شیمیایی