دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 18-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


علوم پزشکی ارومیه ، Allhyarit@yahoo.com
چکیده:   (1854 مشاهده)

مقدمه: مطالعه حاضر یک مدل تلفیقی که اثرات حیطه های مختلف استرس روانی- اجتماعی بر عملکرد شغلی را در بین کارکنان بانک مدل سازی می کند ارائه می کند. براساس این مدل، روابط علی بین متغیرها و اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل ایجاد کننده استرس شغلی و حیطه های مختلف آن بر روی عملکرد شغلی در بین کارکنان بخش بانکی قابل بررسی می باشد.

روش کار: مدل تلفیقی مطالعه حاضر براساس تلفیق مدل و تحقیقات پیشین ارائه شد. به منظور تست مدل ارائه شده، داده ها از بین کارکنان بخش بانکی گرد آوری شدند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده های پرسشنامه عمومی نوردیک و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی بود. آزمون T-test و ضریب همبستگی به منظور بررسی چگونگی ارتباط بین متغیر ها و آنالیز رگرسیونی به روش پیشرو به منظور بررسی مدل های مسیری مختلف و چگونگی نیکویی برازش آنها مورد استفاده قرار گرفت. سطح آلفای کمتر از 05/0 معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و مستقیم بین متغیر های "استرس در حیطه سازمانی- اجتماعی" و "استرس در حیطه وظیفه" با استرس ادراکی کارکنان وجود داشت. همچنین رابطه منفی و غیرمستقیم مقیاس های "فرهنگ سازمانی" و "سبک رهبری" حیطه سازمانی- اجتماعی با عملکرد شغلی بدست آمد.

نتیجه گیری: با استفاده از مدل تلفیقی ارائه شده میتوان در جمعیت های مشابه و دارای ویژگی جمعیت شناختی یکسان نتایج دقیق تری از ارتباط بین استرس زای روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی را بدست آورد. 

متن کامل [PDF 832 kb]   (497 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى