دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 10-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت HSE واحد تهران شمال ، ak pakjoo@gmail.com
چکیده:   (1821 مشاهده)

زمینه وهدف: امروزه هرسازمانی برای ادامه حیات و توسعه خود به داشتن نیروی انسانی سالم و کارآمد و به‌کارگیری به‌جا و شایسته از این سرمایه نیازمند است و تحقق این امر تنها با اجرای برنامه‌هایی در قالب مدیریتHSE به ‌صورت یکپارچه امکان‌پذیر است تا ضمن حذف فعالیت‌های موازی باعث ایجاد تعادل در امور  سازمان شده و با ایجاد انگیزه در کارکنان به‌صرفه جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منجر ‌شود.

هدف اصلی آن بررسی اثربخشی برنامه‌های مدیریت HSE و ارتباط آن با رضایت شغلی در کارخانه نوش آذر می باشد.

روش بررسی:  روش تحقیق  به‌صورت پیمایشی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌صورت توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری آن، کارکنان نوش آذر  که با استفاده از فرمول کوکران و با روش  تصادفی تعداد 60 نفر تعیین گردید. ابزار سنجش، پرسشنامه‌ محقق ساخته ای بود که روایی آن با استفاده از نظرات اساتید و اعضای هیئت‌علمی تائید وپایایی آن با روش کرونباخ، مورد سنجش قرار گرفت. داده‌ها با نرم‌افزار 22spss تجزیه‌وتحلیل گردید.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین نمره کلی برنامه‌های مدیریت HSE و نمره کلی رضایت شغلی و تمامی ابعاد آن قبل و بعد  از مداخله رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.در زمینه رتبه‌بندی شاخص های مدیریت HSE، شاخص "برنامه های کنترلی بهداشت حرفه ای" و در زمینه رتبه‌بندی شاخص‌های رضایت شغلی، شاخص"مدیریت فنی" دارای بیشترین نمره بود.

نتیجه گیری: با توجه به معنی‌داری رابطه بین برنامه‌های مدیریت HSE و رضایت شغلی، هرچه این برنامه‌ها به‌صورت منسجم و دقیقتر و باکیفیت بیشتری اجرا شود اثر آن بر رضایت کارکنان بیشتر خواهد بود .

واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی، مدیریت HSE، اثربخشی
متن کامل [PDF 296 kb]   (870 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي