دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار ، hamoozesh@yahoo.com
چکیده:   (3620 مشاهده)

مقدمه: امروزه با توسعه تکنولوژی های مختلف وحضور پرنقش نیروی انسانی درمحیط کار به موضوع پراهمیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست که تاثیر بسزایی در ایمن سازی محیط کاردارد توجه جدی شده است. در یک دهه اخیر توجه سازمان ها و محققان به مطالعه وبه کار گیری مدل EFQM به عنوان یک شاخص اثرگذار در ارزیابی سازمانی افزایش یافته است. مرکزتحقیقات وتعلیمات متولی امر آموزش ایمنی کاردرسطح کشور آموزش های مدیریت HSE را به نحوه گسترده ای فراگیر نموده است. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی اثربخشی دوره های فوق در نهادینه کردن مدیریتHSE  در صنایع کشور با استفاده از راهنمای مدل تعالی سازمانی EFQM  انجام گرفته است.

روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقطعی بوده، جامعه هدف فراگیران شرکت کننده دردوره های آموزشی سامانه مدیریت HSE می باشند. تعداد نمونه برآورد شده، 113 نفر می باشد. از پرسشنامه شاخص مدل  EFQM استفاده شد.

یافته ها: تعداد نفرات به تفکیک، شامل 65.5% مرد و 34.5% زن با سطح تحصیلات 6.2% فوق دیپلم ،77% لیسانس، 15.9% فوق لیسانس و 0.9% دکتری می باشند. تحلیل داده ها نشان داد که بر اساس شاخص های نه گانه مدل EFQM، برگزاری کارگاه آموزشHSE   در افزایش سطح آگاهی و درک فراگیران نسبت به مباحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست از لحاظ آماری تاثیر مستقیم و مثبت و معنی داری دارد (0.05 >p).

نتیجه گیری :نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این می باشدکه برگزاری کارگاه های آموزشی HSE توسط مرکز مذکورمی تواند نقش بسزایی در نهادینه کردن سامانه مدیریت HSE  در صنایع سطح کشور ایفا نماید.

متن کامل [PDF 915 kb]   (2107 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی