دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 31-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد شبکه بهداشت ، ehsanbakhshi63@gmail.com
چکیده:   (2250 مشاهده)

مقدمه: مراکز بهداشتی و درمانی از مهم‌ترین سازمان‌هایی هستند که با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم نقش مهمی در تأمین سلامتی افراد جامعه بر عهده‌دارند. لذا توجه به کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی شاغلین این مراکز دارای اهمیت می‌باشد. مطالعه حاضر باهدف بررسی کیفیت زندگی کاری، عملکرد شغلی و بررسی رابطه آن‌ها با عوامل دموگرافیک و زمینه‌ای انجام گرفت.

 روش: این مطالعه به‌صورت مقطعی روی 136 نفر از شاغلین مراکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت‌های شهرستان اسلام‌آباد غرب انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل سه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های تی مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون آنالیز شدند.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سنی شاغلین موردبررسی 36/42 (8) سال بود. بیشتر افراد شرکت‌کننده در مطالعه زن و متأهل بودند. میانگین و انحراف معیار امتیاز کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی به ترتیب 76/91 (13/25) و 52/5(9) بود. میان کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی رابطه معنی‌دار یافت شد (0/001 = p-value). کیفیت زندگی کاری با سطح تحصیلات و عملکرد شغلی با جنسیت و سطح تحصیلات رابطه معنی‌دار داشتند (0/05 > p-value).

نتیجه‌گیری: کیفیت زندگی کاری کارکنان متوسط به پایین و عملکرد شغلی متوسط به بالا می‌باشد. راهکارهایی چون افزایش حقوق، تشویق کارکنان به ادامه تحصیل و فراهم آوردن کلاس‌های بازآموزی مرتبط با شغل می‌توانند در بهبود وضعیت موجود مؤثر باشند.

متن کامل [PDF 173 kb]   (1798 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى