دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 17-24 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/johe-03013


XML English Abstract Print


گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان ، bahrami@umsha.ac.ir
چکیده:   (4075 مشاهده)

مقدمه: در این پژوهش روش ریزاستخراج فاز برای نمونه برداری از تتراکلریدکربن و کلروفرم هوا توسعه و تاثیر پارامتر های محیطی بر روی عملکرد آن مطالعه گردیده است.

 روش بررسی: به این منظور اطاقک استاندارد در آزمایشگاه ساخته شده و نمونه برداری از غلظت آنالیتها در اطاقک با روش  ریزاستخراج فاز جامد انجام گرفت سپس شرایط بهینه استخراج و نمونه برداری تعیین و با روش نمونه برداری استاندارد NIOSH-1003)) مقایسه گردید

یافته ها: بررسی های مربوط به انتخاب فیبر نشان داد که فیبر CAR/PDMS خاصیت جذب بالاتری نسبت به سایر فیبرهای مورد مطالعه بوده و نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در نرخ نمونه برداری با دماهای مختلف  (ºC20 تا ºC30) و سرعتهای 2 تا 50 سانتیمتر بر ثانیه وجود ندارد اما رطوبت نسبی بر نرخ نمونه برداری تاثیر می گذارد همچنین نمونه‌های تهیه شده را بمدت 3 روز در یخچال می توان نگهداری نمود. ضریب همبستگی بین اندازه گیری با زغال فعال و روش ریزاستخراج فاز جامد برای کلروفرم و تتراکلریدکربن بترتیب برابر با 99/0 و 98/0 بوده و انحراف معیار نسبی تکرارپذیری بین فیبرها بصورت هفتگی جهت کلروفرم و تتراکلریدکربن بترتیب برابر با 6/13 و 8/12 تعیین گردید.

نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که نمونه برداری به روش ریزاستخراج فازجامد دارای حساسیت بالاتر در مقایسه با روش NIOSH-1003)) بوده و  با استفاده از فیبر CAR/PDMS می توان مقدار میانگین مواجهه 8 ساعته را جهت کلروفرم و تتراکلریدکربن به روش غیر فعال تعیین نمود.

متن کامل [PDF 389 kb]   (2837 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عوامل شیمیایی