دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1394 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 45-54 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، f.radanfar@gmail.com
چکیده:   (4581 مشاهده)

زمینه و هدف: بار کاری زیاد منجر به افزایش خطای انسانی، کاهش کیفیت و ایمنی ارائه مراقب و کاهش کیفیت زندگی کاری پرستار می‌شود. از این رو ارزیابی بار کاری در پرستاران، که با جان انسان سروکار دارند، حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بار کاری ناشی از اجرای وظایف در شغل پرستاری می‌باشد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت همه شماری از 214 پرستار شاغل در بخش‌های مختلف یک از بیمارستان‌ آموزشی انجام شد. پس از اخذ رضایت آگاهانه از شرکت‌کنندگان، جهت گردآوری داده از پرسشنامه شاخص بار کاری (NASA-TLX) NASA استفاده شد، که سطح مطلوب نمره آن کمتر از 50درصد است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معناداری 05/0 در محیط SPSS نسخه 11 استفاده شد.

یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که در شغل پرستاری فشار ذهنی درک شده بیش از دیگر زیر مقیاس‌های NASA-TLX است (001/0>P). همچنین میانگین بار کاری درک شده بیش از 50درصد بود. بین میانگین نمره کل بار کار شاخص NASA-TLX با سن (001/0>)، سابقه کار (001/0>)، نوبت کار (02/0)، و بخش (001/0>) ارتباط معنادار یافت شد.

نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده اجرای برنامه‌های مؤثر به منظور تعدیل و کاهش بار کاری در جهت ارتقاء عملکرد پرستاران لازم خواهد بود. 

واژه‌های کلیدی: بار کاری، پرستاران، بیمارستان
متن کامل [PDF 1356 kb]   (2462 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی